7 LOẠI PHẾ LIỆU NHÔM PHỔ BIẾN

1 Tấm nhôm Danh mục này bao gồm vật liệu như ghế, một số nồi và chảo có trọng lượng nhẹ, khung cửa sổ với một lượng nhỏ nhựa hoặc thép được gắn vào. (more…)

Read More