Biến rác thải thành tài nguyên

Biến rác thải thành tài nguyên

Trung bình mỗi ngày TP Hà Nội thải ra môi trường khoảng 6.500 tấn rác, còn tại TP Hồ Chí Minh khoảng 9.000 tấn. Tại không ít quốc gia trên thế giới, một lượng không nhỏ rác thải được biến...

Read More